Medikal Covid 19 Rapid Test

Ürünler:

Aşağıda belirtilen hastalıklarla ilgili taramalarda
kullanılmaktadır;
• Enfeksiyon Hastalıkları
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
• Fertility
• Tümör Belirteç
• Kardiyak Belirteç